top of page

Vrijspringen 2023

Geachte fokker,

Op zaterdag 30 september om 10.30 u organiseert het B.W.P. Gewest Vleteren voor de 28 ste keer een wedstrijd vrijspringen voor  2- en  3- jarige paarden en een aanlegtest voor 1- jarige paarden in Ruitershof CAVALLO Poperingseweg 422 A in 8908 Vlamertinge (Ieper).

Deze paarden  moeten in een door het BWP erkend Europees Stamboek ingeschreven zijn.

De proef voor de jaarlingen is een aanlegtest en wordt van commentaar voorzien door een van onze juryleden.

U kan uw paarden online inschrijven via de website van het BWP Vleteren ‘ www.bwpvleteren.be

Waar U kiest voor ‘inschrijfformulier 2023’. De inschrijving dient ten laatste op vrijdag 23 september 2023 in ons bezit te zijn. Opgepast ! De inschrijving wordt pas geregistreerd na de overschrijving van de som van 30 € per deelnemend paard, een BWP paard krijgt 5 € korting (=25 €) voor de 2- en 3 jarige paarden en respectievelijk  25 € voor de jaarlingen of 20 € voor de BWP ingeschreven jaarlingen op rekening van het BWP Gewest Vleteren  BE61 7383 2314 5317

Het inschrijvingsgeld zal de prijzenpot spijzen. Elke deelnemer ontvangt een zak kwaliteitsvolle paardenvoer  die hij ter plaatse dient af te halen de dag zelf.

Elke reeks zal bestaan uit een vijfentwintigtal paarden.

 

U dient zelf kopnummers mee te brengen.

 

De paarden worden beoordeeld door een vakbekwame jury.

 

De lijst van de deelnemende viervoeters, alsook de volgorde van aantreden, zal te zien zijn op www.bwpvleteren.be vanaf 27 september, waar u ook het reglement van de wedstrijd kunt terugvinden.

Voor meer inlichtingen kunt U steeds terecht bij de secretaris J. Vilain en de voorzitter F. Vanhoutte.

Ook dit jaar worden springruiters en paardenhandelaren aangeschreven teneinde de verkoop van jonge warmbloedpaarden te stimuleren voor de fokkers die dit wensen. Gelieve mede te delen of het paard te koop is.

Onze wedstrijd vrijspringen voor 2-jarigen geldt als kwalificatie voor de halve finale vrijspringen in Mechelen.

Wij hopen dat de fokkers van ons gewest en onze provincie massaal zullen inschrijven, en minstens aanwezig zijn, op 30 september a.s..

Reglement

 1. De hoofdnummers dient u zelf mee te brengen.

 2. Het vrijspringen begint met de jaarlingen gevolgd door  de 2-, en 3- jarige paarden. Het vrijspringen van de jaarlingen zal starten op het uur vermeld op onze website enkele dagen voor 30 september alwaar het vroegste startuur van de andere proeven bij benadering zal vermeld worden.

 3. Bij de jaarlingen worden geen punten gegeven. Ze zullen tijdens het springen live becommentarieerd worden door een jurylid. Het is immers geen wedstrijd maar een oefening of een soort test waarbij de natuurlijke aanleg van de jaarlingen op, voor en na de sprong (techniek, vermogen, afdruk, lichaamshouding en galop) kan worden nagegaan en getoond wordt aan het aanwezige publiek. Om alles vlot te laten verlopen vragen we aan onze deelnemers om de paarden toch al enkele keren op voorhand te laten springen en ervoor te zorgen dat de paarden goed in de hand zijn.

 4. Bij de jaarlingen wordt gesprongen over een laag kruisje en op ongeveer 6,4 m een oxer. Deze laatste heeft een maximum hoogte van 0,8 m. alleen de jury kan de afstanden aanpassen.

 5. Voor de  2- 3 jarige paarden wordt gesprongen over een balk, op 3,5 m een cavaletti en op circa 7 m een oxer. Deze laatste heeft een hoogte van 1,00 m voor de  2- jarigen en 1,15 m voor de 3- jarige paarden.

 6. Alle deelnemende paarden  dienen ingeschreven te zijn in een Europees erkend stamboek.

 7. Alle paarden worden beoordeeld zolang de jury het nodig acht. De eigenaar en één begeleider worden , in BWP –outfit, in de piste toegelaten. De  paarden dienen netjes getoiletteerd te zijn en in volgorde van hun hoofdnummer in de piste te verschijnen.

 8. Reis- en verblijfkosten blijven voor rekening van de eigenaar.

 9. Aanwezigheid en deelname zijn voor eigen risico. De organisatie noch de medewerkers zijn aansprakelijk voor schade en/of ongevallen. De deelnemers verzekeren zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.

 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk of gewenst wordt, het vrijspringen te annuleren, te onderbreken of te beëindigen indien onvoorziene omstandigheden dit vragen. De organisatie aanvaardt in deze, ook ten opzichte van derden, geen enkele verantwoordelijkheid.

 11. Waar het reglement niet in voorziet, wordt door de organisatie bindend beslist.

 12. De volgorde van het springen wordt bij lottrekking bepaald.

 13. Door hun inschrijving en deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met alle voorwaarden van huidig reglement en met de beslissingen voorzien in voorgaande punten.

 14. Niet tijdig aanwezig zijn en overdreven zweepgebruik bij de sprongen geven recht tot uitsluiting. Enkel pees- en kogelbeschermers met klittenband zijn toegelaten  (bandages niet, noch getten aan de achterbenen).

 15. Het inschrijfgeld bedraagt 30 euro (BWP ingeschreven paarden krijgen 5 € korting)

 16. De inschrijfgelden worden, na aftrek van de kosten, integraal uitgekeerd aan de winnende paarden, ofwel in geld ofwel op een andere wijze (naturaprijzen,….).

 17. De eigenaar dient de originele stamboekdocumenten op 30 september bij te hebben, teneinde het signalement te kunnen nagaan.

 18. De punten bij de wedstrijd vrijspringen worden als volgt opgesplitst : elk jurylid geeft afzonderlijk punten ( techniek, vermogen, afdruk, lichaamshouding en galop telkens op 20 punten). De toilettage (gevlochten manen ) wordt individueel gequoteerd op 30 punten. Nadien worden de punten omgerekend tot een totaal op 100.

 19. De wedstrijd voor 2- jarige paarden telt mee als selectiewedstrijd voor jumping Mechelen. De 20 % beste 2- jarigen, over alle reeksen samen, krijgen een ticket voor de halve finale in het Azelhof in Lier.

 20. Alle voorgestelde paarden moeten de verplichte vaccins toegediend gekregen hebben.

 21. Indien we vroeger van start zouden gaan, door een groot aantal inschrijvingen of een andere reden, zal dit op onze site tijdig vermeld worden. www.bwpvleteren.be

Contact

Voorzitter: Francis Vanhoutte

Secretaris: Jan Vilain

0473 39 46 41

0495 90 17 82

bottom of page