Vrijspringen 2021

Op zaterdag 9 oktober 2021 om 10.30 u organiseert het B.W.P. Gewest Vleteren voor de 26 ste keer een wedstrijd vrijspringen voor 1-,2-, 3-,  jarige paarden en 2 tot 6-jarige rijpony’s in ruitershof Cavallo Poperingseweg 422 A in 8908 Vlamertinge (Ieper). De proef voor de jaarlingen is een aanlegtest en wordt van commentaar door een van onze juryleden voorzien. 

Onze wedstrijd vrijspringen voor 2 – jarigen geldt als kwalificatie voor de halve finale vrijspringen en veiling op Jumping Mechelen.

Deze paarden en pony’s moeten in een door het BWP erkend Europees Stamboek ingeschreven zijn.U kan uw paarden on line inschrijven via de website van het BWP Vleteren ‘ www.bwpvleteren.be

Waar U kiest voor ‘inschrijfformulier 2021’.

 

De inschrijving dient ten laatste op vrijdag 1 oktober 2021 in ons bezit te zijn. Opgepast ! De inschrijving wordt pas geregistreerd na de overschrijving van de som van 30 € per deelnemend paard, een BWP paard krijgt 5 € korting (=25 €) op rekening van het BWP Gewest Vleteren  BE61 7383 2314 5317

Het inschrijvingsgeld zal de prijzenpot spijzen. 

Elke reeks zal bestaan uit een vijfentwintigtal paarden – de pony’s worden ingedeeld volgens het aantal inschrijvingen – zodat enkel de eerste inschrijvingen worden weerhouden.De paarden worden beoordeeld door een vakbekwame jury.

De lijst van de deelnemende viervoeters, alsook de volgorde van aantreden, zal te zien zijn op www.bwpvleteren.be vanaf 5 oktober, waar u ook het reglement van de wedstrijd kunt terugvinden.

Voor meer inlichtingen kunt U steeds terecht bij de secretaris J. Vilain en de voorzitter F. Vanhoutte.

Ook dit jaar worden springruiters en paardenhandelaren aangeschreven teneinde de verkoop van jonge warmbloedpaarden te stimuleren voor de fokkers die dit wensen. Gelieve mede te delen of het paard te koop is en beschikbaar is voor de veiling van Jumping Mechelen (enkel bij de wedstrijd van 2 jarige paarden van toepassing). 

De mogelijkheid bestaat om zich op 9 oktober 2021 lid te maken van het Belgisch Warmbloedpaard vzw.

Wij hopen dat de fokkers van ons gewest en onze provincie massaal zullen inschrijven, en minstens aanwezig zijn, op 9 oktober a.s...

Reglement

REGLEMENT WEDSTRIJD VRIJSPRINGEN

1 . De hoofdnummers kunnen afgehaald worden vanaf 10 u en dienen aan weerszijden van het hoofdstel of halster bevestigd. 

2 . Het vrijspringen start stipt om 11 u met de jaarlingen, gevolgd door de pony’s, de 2- en 3- jarige paarden. De jaargangen kunnen opgedeeld worden in reeksen. De eerste van elke reeks dient over te kampen om de uiteindelijke winnaar van deze reeksen aan te duiden.

 

3 . De paarden en pony’s worden beoordeeld zolang de jury het nodig acht. De eigenaar en één begeleider worden , in BWP –outfit, in de springpiste toegelaten. De paarden en pony’s dienen netjes getoiletteerd te zijn en in volgorde van hun hoofdnummer in de piste te verschijnen.

 

4 . Er wordt gesprongen over een balk, op 3.5 m een cavaletti en op circa 7 m een oxer. Deze laatste heeft een hoogte van maximum 1 m voor de 2-jarige paarden, 1,15 m voor de 3- jarigen en 1,30 m voor de 4-jarige paarden, 0,8 m voor de pony’s kleine maat en 1m voor de pony’s grote maat. Alleen de jury kan de afstanden aanpassen.

 

5 . Reis- en verblijfkosten blijven voor rekening van de eigenaar.

 

6 . Aanwezigheid en deelname zijn voor eigen risico. De organisatie noch de medewerkers zijn aansprakelijk voor schade en/of ongevallen. De deelnemers verzekeren zelf hun burgerlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.

 

7 . de organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk of gewenst wordt, het vrijspringen te annuleren, te onderbreken of te beëindigen indien onvoor- ziene omstandigheden dit vragen. De organisatie aanvaardt in deze, ook ten opzichte van derden, geen enkele verantwoordelijkheid.

 

8 . Waar het reglement niet in voorziet, wordt door de organisatie bindend beslist. De volgorde van het springen wordt bij lottrekking bepaald.

 

9 . Door hun inschrijving en deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met alle voorwaarden van huidig reglement en met de beslissingen voorzien in voorgaande punten.

 

10 . Niet tijdig aanwezig zijn en overdreven zweepgebruik geven recht tot uitsluiting. Enkel pees- en kogelbeschermers met klittenband zijn toegelaten (bandages niet, noch getten aan de achterbenen).

 

11 . De inschrijvingsgelden worden, na aftrek van de kosten, integraal uitgekeerd aan de winnende paarden, ofwel in geld ofwel op een andere wijze (naturaprijzen,…).

 

12 . De eigenaar dient de originele stamboekdocumenten op 28 maart 2020 bij te hebben, teneinde het signalement te kunnen nagaan.

 

13 . De punten worden als volgt opgesplitst : elk jurylid geeft afzonderlijk punten ( techniek, vermogen, afdruk, lichaamshouding en galop telkens op 20 punten). De toilettage ( gevlochten manen) wordt individueel gequoteerd op 30 punten. Nadien worden de punten omgerekend tot een totaal op 100.

 

14 . Alle voorgestelde paarden moeten de verplichte vaccins toegediend gekregen hebben.

 

15 . indien we vroeger van start zouden gaan, door een groot aantal inschrijvingen of een andere reden, zal dit op onze site tijdig vermeld worden. www.bwpvleteren.be

Contact

Voorzitter: Francis Vanhoutte

Secretaris: Jan Vilain

0473 39 46 41

0495 90 17 82